• عیدی

    بهار آمده ، زمین نفس می کشد . گل و ساقه را در گرمای تنش می رساند . پرندگان در زایش از تخم به صدا می آیند. همه زندگی آذین می شود و موسیقی طبیعت به آرام ترین قسمت خود رسیده و این ارکستر بزرگ در آرامش بهاری ، خود بهار می شود .

    ادامه ...

سینمای کیمیایی

دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی

تصاویری از سینمای کیمیایی